Hamburg

Internorga

Međunarodni stručni sajam hotelijerstva i gastronomije

* Više

SMM

Vodeći svjetski stručni sajam pomorske industrije i brodogradnje

* Više

Marine Interiors

Međunarodni stručni sajam za unutarnje opremanje i uređenje putničkih brodova

* Više

WindEnergy Hamburg

Vodeći svjetski stručni sajam za energiju vjetra

* Više

Photopia

Multichannel event platforma za fotografsku industriju

* Više

GET Nord

Stručni sajam elektrotehnike, sanitarne opreme, grijanja i klimatizacije

* Više

Seatrade Europe

Međunarodni stručni sajam i kongres kružnih putovanja

* Više

INMEX SMM India

Međunarodni stručni sajam pomorske industrije i brodogradnje

* Više