Poznanj

Polagra

Međunarodni stručni sajam prehrambene industrije te opreme za prehrambenu industriju, ugostiteljstvo i hotelijerstvo

Rok za prijavu: 31. 5. 2024. Više

Tour Salon

Sajam turizma

Rok za prijavu: 28. 6. 2024. Više

ITTF

Međunarodni stručni sajam turizma

Rok za prijavu: 31. 5. 2024. Više

Budma

Međunarodni stručni sajam građevinarstva i arhitekture

Rok za prijavu: 28. 9. 2024. Više

Meble Polska

Međunarodni stručni sajam namještaja

Rok za prijavu: 30. 9. 2024. Više

Home Decor

Međunarodni stručni sajam za uređenje interijera

Rok za prijavu: 30. 9. 2024. Više

Securex

Međunarodni stručni sajam sigurnosne industrije

* Više

SAWO

Međunarodni stručni sajam zaštite na radu, protupožarne zaštite i spasilačke opreme

* Više