Izlaganje na sajmu

  Podaci o poslovnom subjektu   

  Kontakt osoba   

  Sajmovi   

  1 (redni)2 (kutni)3 (poluotočni)4 (otočni)

  NAPOMENA: Molimo obratite pozornost na minimalnu veličinu štanda. Ovisno o sajmu minimalna površina štanda iznosi od 9 do 20 m 2 . Štandovi sa 3 (poluotočni) i 4 otočni) otvorene strane uobičajeno su rezervirani za štandove većih/velikih površina.

   

  Samostalno (na vlastitom štandu)Skupno (na zajedničkom štandu)

   

  IZLAGAČ:
  DaNe

  POSJETITELJ:
  DaNe  DaNe