Познан

SAWO

Меѓународен стручен саем за заштита при работа, противпожарна заштита и опрема за спасување

* Повеќе

Securex

Меѓународен стручен саем на безбедносната индустрија

* Повеќе

Polagra

Меѓународен стручен саем за прехранбена индустрија и опрема за прехранбена индустрија, угостителство и хотелиерство

* Повеќе

Tour Salon

Саем за туризам

* Повеќе

ITTF

Меѓународен стручен саем за туризам

* Повеќе

Budma

Меѓународен стручен саем за градежништво и архитектура

* Повеќе

Home Decor

Меѓународен стручен саем за внатрешна декорација

* Повеќе

Meble Polska

Меѓународен стручен саем за мебел

* Повеќе