Познан

Polagra

Меѓународен стручен саем за прехранбена индустрија и опрема за прехранбена индустрија, угостителство и хотелиерство

* Повеќе

Tour Salon

Саем за туризам

Рок за пријава: 28. 6. 2024 Повеќе

ITTF

Меѓународен стручен саем за туризам

* Повеќе

Budma

Меѓународен стручен саем за градежништво и архитектура

Рок за пријава: 28. 9. 2024 Повеќе

Home Decor

Меѓународен стручен саем за внатрешна декорација

Рок за пријава: 30. 9. 2024 Повеќе

Meble Polska

Меѓународен стручен саем за мебел

Рок за пријава: 30. 9. 2024 Повеќе

Securex

Меѓународен стручен саем на безбедносната индустрија

* Повеќе

SAWO

Меѓународен стручен саем за заштита при работа, противпожарна заштита и опрема за спасување

* Повеќе