Деловни услуги

Покрај спектарот на нашите саемски услуги, на стопанските субјекти им нудиме и голем број деловни услуги за поврзување со пазарот во Сојузна Република Германија.

Врз основа на нашето долгогодишно искуство во работењето со германскиот пазар и промовирање на билатерална стопанска соработка, на располагање ви стои нашето богато знаење за воспоставување и унапредување на деловните односи со потенцијалните партнери во германското говорно подрачје.

Со индивидуален пристап кон вашите потреби, настојуваме да ви понудиме оптимизирани решенија и услуги за поврзување со потенцијалните деловни партнери.