O sajmu

BUDMA je sajam namijenjen cjelokupnom građevinskom sektoru na kojem se predstavljaju tržišne premijere, tehnološke inovacije te ostvaruju novi poslovni kontakti i ugovori. Time sajam BUDMA spada među najvažnije poslovne događaje u Europi za susret proizvođača i distributera suvremenih tehnoloških rješenja za građevinarstvo s jedne strane te predstavnika prodaje, arhitekata, izvođača radova i investitora s druge strane.

U parnim godinama uz sajam BUDMA održavaju se i sajmovi INTERMASZ (stručni sajam građevinskih strojeva, vozila i specijalne opreme) i INFRATEC (stručni sajam rješenja za infrastrukturnu gradnju), a u neparnim godinama sajam WinDoor-tech (stručni sajam strojeva, alata i komponenti za proizvodnju prozora, vrata, dvorišnih vrata i fasada).

 

Program Hosted Buyers

Program Hosted Buyers je posebni program za kvalificirane posjetitelje sajma. Za sudjelovanje u programu potrebno je ispunjavati određene kriterije. Prijava za sudjelovanje se podnosi putem web stranice sajma, a prihvaćanje prijave i odabir kvalificiranih sudionika za program Hosted Buyers u isključivoj je nadležnosti sajamske kuće MTP.