O sajmu

Sajam DMEA je glavni poslovni događaj u Europi za digitalizaciju u zdravstvu na kojem se susreću donositelji odluka iz svih područja zdravstvene srkbi. Uspješna digitalna zdravstvena skrb je interdisciplinarna, a u tom pogledu sajam DMEA se izričito poima kao informacijski i komunikacijski događaj za sve aktere koji sudjeluje na oblikovanju digitalnih procesa u zdravstvu – od direktora zdravstvenih ustanova i voditelja odjela za IT, preko liječnika i pružatelja usluga zdravstvene njege pa sve do predstavnika politike, znanosti i istraživanja.

Kao integrirani poslovni događaj koji obuhvaća sajam, kongres i razna popratna događanja za poslovno umrežavanje, sajam DMEA svim sudionicima pruža mogućnost za informiranje o aktualnim trendovima i proizvodima u digitalnoj zdravstvenoj skrbi, za stvaranje poslovnih kontakata te stručno usavršavanje na visokoj razini. Sajam je pokrenut 2008. godine upravo s ciljem unapređenja digitalizacije u zdravstvenom sektoru.