O sajmu

MOULDING EXPO je stručni sajam namijenjen sektoru proizvodnje alata, uzoraka i kalupa koji se održava usred najvećeg tržišta za industrijska dobra i na najsuvremenijem sajamskom prostoru u Europi. Ovaj bienalni sajam prvi put je organiziran 2015. godine. U svom jasno strukturiranom konceptu sajam se obraća proizvođačima alata, uzoraka i kalupa te odgovarajućim korisnicima, primjerice iz automobilske industrije, medicinske tehnike i industrije plastike.

Sajam obuhvaća dva glavna područja izlaganja: klasična proizvodnja alata, uzoraka i kalupa te sustavi i usluge iz područja tehnike prerade plastičnih masa i obrade metala. Na sajmu vodeće tvrtke iz ovih sektora predstavljaju svoj know-how i proizvode – od kalupa za injekcijsko prešanje i tlačni lijev, preko alata za štancanje i deformiranje, pa sve do najnovijih razvojnih postignuća u proizvodnji uzoraka i konstrukciji prototipova ili u postupcima aditivne proizvodnje.

MOULDING EXPO u fokusiranom obliku nudi rješenja za materijale: metal, plastika, keramika i kompozitni materijali. Na sajmu su zastupljeni svi renomirani dobavljači i pružatelji usluga iz segmenta proizvodnje alata, uzoraka i kalupa.

 

Područja izlaganja

  • Proizvodnja alata, uzoraka i kalupa
  • Dijelovi i oprema za proizvodnju alata, uzoraka i kalupa
  • Alatni strojevi, mjerna tehnika i strojevi za posebnu namjenu za proizvodnju alata, uzoraka i kalupa
  • Softver za proizvodnju alata, uzoraka i kalupa
  • Postrojenja za aditivnu proizvodnju
  • Ugovorna proizvodnja i usluge u proizvodnji alata, uzoraka i kalupa