O sajmu

Omogućiti sudjelovanje u fascinaciji i mogućnostima fotografije, snimanja videa i ostalih tehnologija za vizualno snimanje je cilj događaja u organizaciji sajamske kuće Hamburg pod nazivom PHOTOPIA. Ovim inovativnim formatom koji se odvija pod geslom „Share your vision“ Sajam Hamburg se posvećuje dinamičnom razvoju na tržištu za fotografiju, video, vizualnu tehnologiju i vizualnu komunikaciju te u sklopu festivala slika objedinjuje najsuvremeniju tehnologiju i umjetnost.

Grad Hamburg kao inovativna metropola s bogatom trgovačkom tradicijom koji je već dugo poznat kao središte za vizualne tehnologije i kulturu fotografije pruža idealni okvir za ovaj događaj.

Sudionici ovog događaja su izlagači iz cjelokupnog spektra tehnologija za vizualno snimanje predstavljaju proizvode i usluge za fotografiranje i snimanje videa, obradu, pohranjivanje, prikazivanje i dijeljenje, uključujući softverske i tehnološke tvrtke kao i mnogobrojni start-upovi. Posjetitelji su pak svi koji se poslovno ili iz strasti bave fotografiranjem i snimanjem. Pored trgovaca, profesionalnih i hobi fotografa te predstavnika kulture to su također izričito i korisnici pametnih telefona koji svoje uređaje koriste za snimanje, obradu i dijeljenje fotografija i videa.

 

Segmenti

  • Snimanje
  • Obrada
  • Pohranjivanje
  • Prikazivanje i dijeljenje