O sajmu

Sajam i kongres Quantum Effects posvećen je primijenjenim kvantnim tehnologijama. U suradnji s industrijom, znanošću i politikom te relevantnim udruženjima i investitorima Quantum Effects nastoji razvijati i oblikovati sveobuhvatni europski kvantni ekosustav, potaknuti zanimanje za kvantne tehnologije te ponuditi platformu za inovacije, inspiraciju i suradnju. Fokus sajma i kongresa pri tome čine četiri područja: računarstvo i razvojne tehnologije, softver, senzorika i komunikacija.

Primjena kvantne tehnologije često se označava kao peta industrijska revolucija. Ova tehnologija počiva na posebnim zakonitostima i u stanju je paralelno obrađivati ogromnu količinu informacija. Na sajmu i kongresu Quantum Effects izlagači predstavljaju tehnologije, razvojna postignuća i rješenja koja se mogu primjenjivati već sada ili u skoroj budućnosti.

Kombinacijom sajma, kongresa za znanstvenike i korisnike u industriji te posebnih prezentacijskih segmenata za start-upove i karijere Quantum Effects nudi atraktivan program za stručnu publiku poput primjerice foruma za prezentacije i primjere izlagača za primjenu kvantnih tehnologija. Ovaj poslovno-stručni događaj obraća se poduzećima koja su već lansirala projekte na području kvantnih tehnologija kao i tvrtkama koje još ne djeluju u ovom tržišnom segmentu, ali su zainteresirane za usvajanje znanja na ovom području.